خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

دانلود پژوهش رشته نساجی درباره ضد آتش نمودن فرش ماشيني اكريليكي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فرش ضد آتش


 فصل اول : مقدمه

1-1 الياف پنبه............................................................................................................................................. 1
2-1 خصوصيات گياهي.............................................................................................................................. 1
3-1 ويژگيهاي نخ مخلوط پنبه پلي استر مورد استفاده در فرش ماشيني.......................................................... 1
4-1 كنف ................................................................................................................................................. 2
5-1 ويژگيهاي نخ كنف مورد استفاده در فرش ماشيني.................................................................................. 3
6-1 اكريلونيتريل........................................................................................................................................ 4
7-1 ريسيدن الياف اكريليك........................................................................................................................ 4
8-1 الياف ارلون ........................................................................................................................................ 6
1-8-1 روش ساخت ................................................................................................................................ 6
2-8-1 خصوصيات ارلون .......................................................................................................................... 7
9-1 اكريلان .............................................................................................................................................. 8
1-9-1 روش تهيه الياف اكريلان ................................................................................................................. 8
2-9-1 خصوصيات الياف اكريلان................................................................................................................ 8
10-1 ويژگيهاي نخ اكريليك مورد مصرف در فرش ماشيني........................................................................... 9
1-10-1 ثبات رنگ .................................................................................................................................... 9
2-10-1 طول ليف .................................................................................................................................... 9
11-1 اجزاء فرش ماشيني .......................................................................................................................... 11
1-11-1 نخ خاب .................................................................................................................................... 11
2-11-1 نخ پود ....................................................................................................................................... 11
3-11-1 نخ چله سفت بافت ...................................................................................................................... 12
4-11-1 نخ چله شل بافت ......................................................................................................................... 12
12-1 تراكم تاري فرش .............................................................................................................................. 12
13-1 تراكم خاب ..................................................................................................................................... 13
14-1 تراكم پودي ..................................................................................................................................... 13
15-1 گره در متر مربع ............................................................................................................................... 13
16-1 تعداد رنگ ....................................................................................................................................... 13
17-1 بافت زمينه ....................................................................................................................................... 13
18-1 مواد اوليه توليد فرش ........................................................................................................................ 14
19-1 الياف نايلون...................................................................................................................................... 15
20-1 الياف پلي پروپيلن ............................................................................................................................ 16
21-1 الياف پلي استر ................................................................................................................................ 16
22-1 بافت تك پودي ............................................................................................................................... 16
17................................................................................................................. face to face 23-1 بافندگي
18........................................................................face to face 24-1 دستگاههاي بافندگي فرش در سيستم
1-24-1 انواع ماشينهاي بافندگي ............................................................................................................ 18
2-24-1 دستگاه بافندگي تك راپيري...................................................................................................... 19
25-1 تكميل فرش ماشيني ..................................................................................................................... 21
1-25-1 آماده سازي جهت بررسي ......................................................................................................... 21
2-25-1 رفو ......................................................................................................................................... 22
22...................................................................................................................... Anti-shading 3-25-1
4-25-1 لاتكس .................................................................................................................................... 23
5-25-1 برس زني و برش ...................................................................................................................... 27
6-26-1 بازرسي نهايي و انبار كردن ........................................................................................................ 29
27-1 ضد آتش نمودن منسوجات........................................................................................................... 30
28-1 عوامل موثر در اشتعال .................................................................................................................. 30
29-1 رفتار حرارتي الياف........................................................................................................................ 31
30-1 انتخاب الياف مناسب براي مقاوم به شعله و حرارت نمودن ............................................................ 36
31-1 الياف ذاتا مقاوم به آتش ................................................................................................................ 36
32-1 الياف پلي اكريلات ........................................................................................................................ 37
33-1 الياف مد اكريليك .......................................................................................................................... 37
34-1 مقاومت شعله الياف نساجي معمول ................................................................................................ 37
35-1 مقاومت شعله الياف اكريليك .......................................................................................................... 37
41...................................................................................... limiting oxygen index 36-1 حد اكسيژن
37-1 روشهاي جلوگيري از آتش ............................................................................................................ 41
38-1 برخي مواد تكميل ضد آتش با ثبات .............................................................................................. 42
فصل دوم : تجربيات و بيان نتايج
1-2 مواد اوليه ...................................................................................................................................... 44
2-2 تهيه محلول ضد آتش ..................................................................................................................... 44
3-2 تهيه آهار ضد آتش.......................................................................................................................... 45
4-2 طريقه اعمال مواد ضد آتش بر روي فرش ماشيني ........................................................................... 46
1-4-2 اسپري نمودن محلول روي سطح فرش ...................................................................................... 46
2-4-2 روش استفاده مواد ضد آتش به سطح پشت به نمونه ................................................................... 48
5-2 آزمايشات انجام شده بر روي نمونه هاي ضد آتش........................................................................... 51
1-5-2 آزمايش اندازه گيري نيروي لازم براي بيرون گشيدن پرز ............................................................. 51
1-1-5-2 شرح دستگاه ......................................................................................................................... 51
2-1-5-2 روش آزمون .......................................................................................................................... 52
3-1-5-2 نتايج آزمون استحكام پرز ....................................................................................................... 53
2-5-2 آزمون تعيين ضخامت فرش تحت فشار بار متحرك ..................................................................... 58
1-2-5-2 وسايل لازم ........................................................................................................................... 58
2-2-5-2 دستگاه آزمون بار متحرك ...................................................................................................... 58
3-2-5-2 وسيله اندازه گيري ضخامت ................................................................................................... 59
4-2-5-2 روش آزمون .......................................................................................................................... 59
3-5-2 آزمون قابليت احتراق كفپوشهاي نساجي تكميل شده.................................................................... 66
1-3-5-2 شرح دستگاه.......................................................................................................................... 66
2-3-5-2 روش انجام آزمون .................................................................................................................. 66
4-5-2 آزمون اشتعالي پذيري شرلي ....................................................................................................... 69
1-4-5-2 وسايل لازم ........................................................................................................................... 69
2-4-5-2 طريقه انجام آزمون ................................................................................................................ 69
فصل سوم:تجزيه و تحليل
1-3 نتيجه گيري .................................................................................................................................. 73
2-3 بحث و نتيجه گيري...................................................................................................................... 82
3-3 پيشنهادات .................................................................................................................................. 84
فهرست منابع .......................................................................................................................................
 
با توجه به استفاده فرش هاي ماشيني در منازل و مكانهاي عمومي هدف از انجام اين پروژه
تهيه فرشهاي ماشيني اكريليكي مقاوم در برابر آتش و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نمونه هاي
توليد شده بوده است
1/1 تراكم v در اين پروژه از نمونه هاي فرش ماشيني اكريليكي 500 شانه تراكم 1000 بافت
بالا و منو آمونيوم دي هيدروژن فسفات به عنوان ماده ضد آتش استفاده شده كه اين ماده در ابتدا به
صورت محلول در درصدهاي مختلف تهيه و سطح پشت نمونه را با محلول آغشته نموده و از اين
محلول در آهار نيز در مقادير مختلف استفاده شده و به نمونه اعمال گشته و سپس آزمون هاي
معمول فرش شامل استحكام خاب و تغيير ضخامت تحت تاثير بار متحرك و آزمون ضد آتش قرص
و شرلي انجام شده ..
و در نهايت با توجه به نتايج حاصله و خواص فيزيكي و مكانيكي مطلوب و خواص ضد آتش
حاصله به اين نتيجه رسيده كه بهترين درصد محلول ضد آتش روي فرش و 10 % و مقدار درصد
بهينه مواد ضد آتش در آهار 10 % ميباشد.و.......

با تخفیف که قیمت این فایل بسیار بالاتر از این قیمت می باشد که با تخفیف به قیمت فقط 7000 تومان قابل خریداری و دانلود می باشد.


مبلغ واقعی 8,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 7,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 391

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما