خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

تحقیق کاربرد کامپوزیت ها در سکوهاي نفتی


کاربرد کامپوزیت ها در سکوهاي نفتی در دریاي شمال فاجعه اي بود که همه امید ( Piper Alpha) آتش سوزي سکوي نفتی پاپیر آلفاوارند خرگز تکرار نشود . اما خوردگی سازه هاي فولادي متداول در دکل هاي نفتی میتواندایمنی انها را بطور جدي به خطر اندازد. چنین مسائلی سبب شده اند که صنعت نفت به کارگیري را به شکل گسترده تري مورد تایید (GRP) سازه هاي پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه ماده اي رویایی براي طراحان و سازندگان سکو هاي نفتی GRP قرار دهد . به نظر میرسدکه باشد. این ماده نسبت به فلزات ذاتا داراي مقاومت به خوردگی بیشتر و وزن و بهاي کمتري بودهChris ) و ساخت و نصب آن ساده است و عمر طولانی تري دارد . اما به عقیده کریس هاوتوننبود ، ( UKOOA) رئیس انجمن تولید کنندگان سا زه هاي دریاي انگلستان ، ( Houghtonونیز نبود ، توانایی طراحی مهندسی و تجربه در بکار گیري این GRP استاندارد صنعتی در موردمواد در سالهاي اولیه ، کاربرد شان را در محیط هاي دور از سال به تعویق انداخته بود. اما موانع در حال برطرف شدن هستند.به دنبال راهی براي پر کردن س خلا ء میان صنایع کامپوزیت و سازه هاي فرا UKOOAساحلی است و این کار را با چاپ د فتر چه هاي راهنمایی ویژه ي کاربرد پلاستیک هاي تقویت شده با الیاف در سازه هاي فرا ساحلی انجام میدهد. این دفترچه ها توسط شرکت هاي نفتی در بسیاري از سکو هاي نفتی به کار رفته است GRP ، تهیه شده اند در چند سال گذشته نیزکه از نخستین موارد آن می توان به مخزنهاي ذخیره س ازي سکو ي هایدران شرکت کنک وو لوله هاي اپوکسی (Total) جعبه هاي اتفاي حریق سکوي دانبار شرکت توتال ، ( Conoco)سیستم خنک کننده اتفاي حریق سکوي جودي شرکت فیلیپ ( GRE) تقویت شده با شیشهبه GRP اشاره کر د. تجربه و دانش بدست آمده از ا نجام چنین کارهایی ، به معرفی ( Philip)عنوان ماده اي ویژه براي کاربرد در پروژه هاي نوین منجر شده است.٢شرکت سازه هاي دریایی توتال اویل ، پس از اینکه مجبور به تعویض دو صندوق فولاد کربنی1 میلیون پوند شد ( که تنها بهاي مواد اولیه آ ن ، 400 هزار پوند بود )، بکار / خود به بهاي 5را در سکوي دانبار مورد بررسی قرار دا د. صندوق هاي فولادي GRE گیري صندوق هايتنها 8 سال کار کرده بودند.پروژه ي دانبار فرصت استفاده از راه حلی را بدست داد که منجر به ایجاد فن اوري نوینی برايBalmoral Group of ) کاهش به ، بدون به خطر انداختن ایمنی شد. گروه بالمورال تز آبردینرا در صندوق هاي اتفاي حریق زیر GRE در انگلستا ن، براي نخستین بار ( Aberdeenدر ساخت بخش پایینی ه ر یک از 4 صندوق به کار گرفته شد. این GRE . دریایی به کار گرف تماده در مقایسه با فولادهاي کربنی برتري هاي گوناگونی دار د. از جمله آنکه با نصب صندوقی ازاین نوع تا 400 درصد کاهش وزن ، نسبت به صندو قهاي فولادي ، دیده میشو د. این به معناي ساخته شده است. اما اگر تمام GRE 10 تن صرفه جویی وزنی در طولی از صندوق است که ازساخته شود ، این صرفه جویی میتواند تا 200 تن GRE طول 60 متري صندوق از کامپوزیت این است که مانند فولاد خورده نمیشود. به طور GRE افزایش یاب د. افزون بر این ، برتري دیگرمعمول ، صندوق هاي اطفاي حریق در بخش هاي پایینی از درون در معرض خوردگی هستند.در این بخشها ، دیگر نیازي به استفاده از سیستم هاي پیچیده ي ضد GRE با به کارگیري خوردگی در درون صندوق و بازرسی هاي دوره اي نیست و آشکار سازي تخریب نیز ساده میشود. براي سرویس هاي معمول این صندوق ها ، میتوان آنها را به سادگی بر روي عرشه دکلبالا کشید و با توجه به این که شفاف هستند ، تخریب هاي درونی آنها به سادگی قابل مشاهده است.


مبلغ واقعی 3,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 484

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما