خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

تحقیق کهکشان چیست؟


کهکشان چیست؟
کهکشان به مجمو عۀ ستارگان، گاز و غبار گفته می شود که با نیروي جاذبه کنار هم
نگاه داشته شده ان د. کوچکترین کهکشانها دار اي عر ضی برابر با چند صد سال نو ري،
شامل حدو د 100000 میلیارد ستاره هستند. بزرگترین کهکشانها تا 3 میلی ون سال
نوري عرض دارند و شامل بیش از 1000 میلیارد ستاره هستند. اشکال کهکشانها بر
اساس شیوه اي طبقه بندي می شود که طبق ش یوه طبقه بندي ستاره شناس
1986 )، شکل یافته است. در مورد تکامل کهکشانها - آمریکایی، اد وین هاب ل( 1953
اطلاعات قطعی ک می در دست اس ت. تنها مطلب مورد اط مینان ای ن است که
کهکشانها میلیاردها سال پیش به شکل توده اي از ابره اي گا زي و غبا ري بوجود
آمدند.
تعداد کهکشانه اي جهان 100 میلیارد برآورد شده است. این کهکشان ها در فواصلی
بسیار دور از یکدیگر قرار گرفته ان د. حتی کهکشانهایی که در گروهی یا خوشه ه اي
نسبتاً نز دیک به هم قرار دارند خلاء و سیعی در اطرافشان دارند. مثلاً ابر ماژلا نی
بزرگ نیز مانند کهکشان راه شیري یک ی از کهکشانه اي گروه محل ی اس ت. ای ن
کهکشان که نزدیکترین کهکشان به ما است؛ 170000 سال نوري از ما فاصله دارد.
٢
نامگذاري اجرام اعماق فضا
برخی اجرام غیر ستاره اي از جمله کهکشانها و سحابی ها با عناوین رایجی نامیده می
شوند، و لی بر خی تنها با ی ک شماره مشخص م ی شون د. در سال 1774 شارل
1730 ) فهرستی شامل 45 جرم آسما نی منتشر کرد و طی ی ک دهه - مسیه( 1817
بعد از آن به این اعداد افزو د. نام هر یک از اجرام این فهرست متشکل از حرف
ام(حرف اول م سیه) و یک عدد به دنبال این حرف اس ت. نام ب سیاري دیگر از اجرام
آسمانی متشکل از ا ن.جی.سی و یک عدد اس ت. این طرز نامگذا ري در فهرس تی که
1852 )، منتشر شد، - توسط ستاره شناسان دانمارکی، جان لودویک امیل دریر ( 1926
معرفی شده است. این فهرست، "فهرست عمومی نوین" نامگذاري شده است.
کهکشان هاي نامنظم


مبلغ واقعی 3,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 892

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما