خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

تحقیق مسئولیت و حقوق زن و مرد در خانواده


دوست داریم زندگی هایمان سرشار از صمیمیت و خونگرمی و صفا باشد.فرهنگ » حریم انسان ها و حرمت همگان ، محفوظ بماند و معاشرت ها یمان نشأت گرفته ازو تعالیم مکتب باشد. « قرآنی.« زندگی مکتبی » و این ، یعنی حقوق » پایداري و استحکام رابطه ها ي مردمی ، در سا یه رعا یت نکاتی است که برگرفته ازافراد جامعه باشد. « متقابل و چه سان با دیگران با ید رابطه داشت ، نکته ا ي است که در « چگونه با ید ز یست » در ا ینکه می گنجد. « آداب معاشرت » بحث، « صم یمیت » ، « ارتباط » برخلاف فرهنگ غرب ی ، روح و محتوا ي فرهنگ د ین ی ما بر پا ی هاستوار است . جلوه ها ي این فرهنگ بالنده نیز در « عاطفه » و « همدردي » ، « تعاون »دستورالعملهاي اخلاقی اسلام دیده می شود.در سا یه شناخت ا ین رهنمودها و به کار بستن آنها در صحنه ها ي مختلف ، « زندگی مکتب ی »زندگی اسن ، نه با شعار و ادعا . به هر میزان که معیشت و معاشرت ما با اینگونه هدایتهاي دین یاست. مسلمان با ی د به « مکتبی » در مقوله رفتار ، هماهنگ باشد ، به همان اندازه زندگیهایمان گونه اي در چارچوب اصول و سنن فرهنگ دینی خودش زندگی کند که با شهامت و افتخار ،داشته باشد و « برچسب اسلام » را پا ي همه رفتارها یش بگذارد و زندگ یش « امضاي د ین » بتواندالگوي اسلامی را براي زندگی خویش در خانه و جامعه ، سایه افکن سازد.

انسان دو نوع مسئولیت داردوظایف انسان چند گونه است :-1 مسئولیت عبود ي ؛ ا ین وظیفه بین خود و خدا است . و چنانچه در انجام آن کوتاهی بشود ، انسان از حوزه عبودیت خدا خارج می شود.-2 مسئولیت فردي که بردو قسم است:الف- وظیفه اي که انسان نسبت به جوارح خود دارد،13جسم ( بعد ح یوانی ) انسان به منزله مرکب است و برا ي عروج انسان به عالم ملکوت وسیله اي است لازم . از ا ین رو ، انسان در برابر جسم خود م سئولیت ها یی دارد و سست ی در انجام آنباعث تولید اشکال در سیر معنوي می شود ، و در این صورت خطاکار بشمار می رود. پس بایدمواظب جسم خود بود.ب - وظیفه اي که انسان نسبت به بعد معنوي و روحی خود دارد.ت - این وظیفه بس یار سنگ ین است و چنانچه در انجام آن کوتاه ی شود ، روح بیمارخواهد شد ، و تمام افعال انسان را تحت تأث یر قرار خواهد داد . اگر ا ی ن بیمار ي ،روح و معنویت را بمیراند ، انسان مصداق آیه شریفه می شود که فرمود :« ان شرالدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون »همانا پست تر ین جانوران نزد خداوند کسانی هستند که ( بعد معنویشان نابود شده است ، و دربرابر سخن حق ) کرو لال شده باشند و تعقل و تدبر نکنند.پیدایش ظالمان و جنایتکاران بر اثر مردن روح معنوي انسان است.مرد سرپرست زنقرآن شریف در باره سیاست منزل دستورهاي فراوانی دارد ، از جمله آن آیه زیر است:الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو من اموالهم ...مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبان ی است ، به واسطه آنچه خداوند برخی را بر برخ ی دیگرفضل داد ، و (نیز ) براي اینکه مردان از مال خود به زنان نفقه می پردازند.

 


مبلغ واقعی 3,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 872

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما