خرید آنلاین تحقیق مقاله پاورپوینت کتاب و نرم افزار اندروید

فروشگاه اینترنتی جوبوک دانلود فروش خرید آنلاین اینترنتی تحقیق مقاله پاورپوینت نرم افزار اندروید و کتاب کلیه رشته ها فنی مهندسی علوم انسانی علوم پایه

تحقیق دیابت و گونه های مرض قند


گونه هاي مرض قند(IDDM یا دیابت وابسته به انسولین ) Ι مرض قند نوع (NIDDM یا دیابت غیر وابسته به انسولین ) ΙΙ مرض قند نوع دیابت بارداري دیابت نوع یک بدن مبتلا یان به دیابت نوع یک توانایی تولید انسولین را ندارد و این امر موجب افزایش سطح قندخون می گردد.دیابت نوع دوم در مرض قند نوع دوم بدن فرد مبتلا انسو لین تو لید می کند و ح تی ممکن است غلظت انسو لین درخون از مقدار معمول آن نیز بیشتر باشد اما گیرنده هاي یاخته اي فرد نسبت به انسولین مقاوم شده ودر حق یقت نم ی گذارند انسو لین وارد سلولها شده و اعمال ط بیعی خود را انجام دهد . در این حالت می توان با درمان رژ یمی و ورزش غلظت قند خون را کاهش داد. ش یوع ای ن نوع در حال ازد ی اداست. مرض قند نوع دوم در افراد چاق د یده م ی شود و درصد شیوع این بیمار ي در زنان ب یش ازمردان است.دیابت بارداري دیابت باردار ي مربوط به چند ماهه آخر دوران باردار ي است و معمولاً سابقه خانوادگ ی در ابتلا بهآن نقش دارد . تعدیل در مصرف کربوه یدراتها و محدود کردن در یافت کربوه ی درات ها ي تصف یه٤شده و افز ایش تعداد وعده ها و کاهش حجم وعده ها از جمله عوامل بهبود بخش می باشند . ناگفته پیداست که این نوع دیابت فقط در بانوان شیوع دارد!مرض قند و انسولین بسیاري از افراد پس از آغاز درمان و استفاده از تجو یزهاي دارو یی حتی از قبل هم چاقتر م ی شوندو این بدان علت است که تقر یباً تمام داروها یی که بر اي بهبود این افراد تجو یز م ی شود آنها راگرسنه می کند و باعث می شود که کبد مازاد انرژي را به چربی تبدیل نماید.لوزالمعده به منظور جلوگیري از افز ایش ناگها نی قند خون پس از صرف غذا مقدار ي انسو لین درخون وارد م ی کند و انسو لین با راندن قندها به درون یاخته ها از وقوع این امر جلوگیري می کند. اماانسولین و تمام داروها یی که از آن ساخته م ی شوند باعث م ی شوند که شما همواره احساس گرسنگی ک نید و بداقبالی شما بر اي یک حمله قل بی را افز ایش م ی دهد. بنابراین مهم تر ین هدف درتجویز انسو لین این است که با کمترین میزان مصرف انسولین بتوانیم از بالا رفتن ناگهانی قند خون جلوگیري بعمل بیاوریم.عوارض دیابت و...

با تخفیف بمدت محدود


مبلغ واقعی 1,500 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,350 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ شهریور ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 334

برچسب های مهم

جوبوک سایت مطمئن خرید و دانلود تحقیقات و مقالات ارزان نمونه سوالات پکیج مطالب آموزشی حراج تخفیف مقاله و تحقیق نرم افزار با هدف رضایت مشتری و افزایش فرهنگ کتابخوانی و علم تلگرام https://t.me/jobook

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما